۵ آوریل ۲۰۱۳

یک وقت‌هایی آدم دلش می‌خواهد، خیلی نرم و بی صدا بخزد زیر پوست یک زندگی‌هایی. حالا شما بگوئید آواز دهل شنیدن از دور خوش است. من اما فکر می‌کنم، همین هم خوب است که دست‌کم زندگی‌هایی هستند که از دور صدای توپ و تانک نمی‌دهند. 

/ 1 نظر / 3 بازدید