گلوبالیزیشن

 DEFINITION OF GLOBALIZATION

 

EV110-007 - Eye on the WorldCO-017-0175 - Businessman Experiencing E-commerceEV110-007 - Eye on the World

Question: What is the truest definition of Globalization?

Answer: Princess Diana's death.

Question: How come?

Answer: An English princess with an Egyptian boyfriend crashes in a French tunnel, driving a German car with a Dutch engine, driven by a Belgian who was drunk on Scottish whiskey, followed closely by Italian Paparazzi, on Japanese motorcycles, treated by an American doctor, using Brazilian medicines!And this is sent to you by an American, using Bill Gates' technology Which he enjoyed stealing from the Japanese. And you are probably reading this on one of the IBM clones that use Taiwanese-made chips, and Korean-made monitors, assembled by Bangladeshi workers in a Singapore plant, transported by lorries driven by Indians, hijacked by Indonesians, unloaded by Sicilian longshoremen, trucked by Mexican illegal aliens, and finally sold to you.

That, my friend, is Globalization! Finally, an explanation in English


60539-26 - Globe In A Shopping Cart


/ 24 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق 2

سفر به روشنی اهتراز خلوت اشیاست./ و عشق / صدای فاصله‌هاست./ صدای فاصله‌هایی كه/ - غرق ابهامند./ – نه،/ صدای فاصله‌هایی كه مثل نقره تمیزند./ و با شنیدن یك هیچ می‌شوند كدر./ همیشه عاشق تنهاست./ و دست عاشق در دست ترد ثانیه‌هاست./ و او ثانیه‌ها می‌روند آن طرف روز ./ و او ثانیه‌ها روی نور می‌خوابند./ و او و ثانیه‌ها بهترین كتاب جهان را./ به آب می‌بخشند./ و خوب می‌دانند/ كه چی ماهی هرگز./ هزار و یك گره رودخانه را نگشود./ و نیمه شب‌ها، با زورق قدیمی اشراق/ در آب‌های هدایت روانه می‌گردند./ و تا تجلی اعجاب پیش می‌رانند./ – هوای حرف تو آدم را / عبور می‌دهد از كوچه‌ باغ‌های حكایات/ و در عروق چنین لحن/ چه خون تازه محزونی!/

laaya

عجب تفسيری!!!اينجا قرار نيست چيزی اضافه بشه؟؟؟

Farzaneh

سلام ...من هم با نظر لعيا موافقم

E...R...F...A...N

من خودم هم موافقم.......

naserbahale

سلام..........حالا که همه افتادن رو دور توافق ما هم موافقيم........

Bahareh,gh

واي.همين جور تعداد عاشقا بيشتر ميشه که....

يه نفر!

بترکه چشم حسود

Farzaneh

SO why dont you make any change????????MR MOJI

اسماعیل

آيا شده است گاهی/ مهتاب را به دست بگيری/ بستانی از سپيده تمنای روز را / عکسی بگيری دست به گردن با آسمان/ در لحظه در عطر اقاقی شنا کنی/ هم در لحظه اين جا باشی و سايه ات / در شهر ديگری ز گوشه باغی گذر کند / هر روز اينچنيم هر روز اينچنين .

confessions of a confused mind

u kn what?the problem exists between the chair and the keyboard