Partita

Overtura

به تو خوش آمد می گوییم؛

سایه های ممتنع و بی تفاوت،

درست پشت پرده می تابند

دور از دیدگان ما.

 

Fuga

دور از ذهن ما

قوانین کهنه، نانوشته مانده اند.

قواعد روشنفکرانه ی ما

بر کاستی های منطق درونی تان

پرتو می افکند.

قوانین هندسی زیبای ما:

 

Canone

اینجا خوشبخت خواهی بود!

ما یکدیگر را دوست داریم؛

هیچکس دروغ نمی گوید؛

هیچکس جرمی مرتکب نمی شود؛

میوه ی ممنوعه ای هم در کار نیست.

 

Misericordia

غصه به اینجا راه ندارد.

گوش کن! صدای ویلن ها را می شنوی؟

بی هیچ تعهدی، تنها برای هوس:

هارمونیِ بی عاطفه.

نت ها را بشناس.

 

از اینجا، به سفارش کاریز عزیز

/ 7 نظر / 3 بازدید
شاپرک

آره آره من می شنوم صدای ویلون ها رو

شاپرک

راستی اول شدم. هه هه هه هه[نیشخند]

کتایون

کامنت زیری قر و قاطی شد. اصلش این بود: چه ترجمه ی استادانه و قشنگی... : قواعد روشنفکرانه ی ما بر کاستی های منطق درونی تان پرتو می افکند. اما ارتباطش با اورتور و فوگ و کنونش چه معنی میده؟ یه متخصص موسیقی هم برای تجزیه تحلیل لازمه

نسیم

نمی دونی چه خدمتی به اون تعدادی از خلق خدا می کنی که خودشون دو زار زبان غیرمادری سرشون نمی شه اول همه شون هم خودم[نیشخند]

لیلی..

کلن بی عاطفه بود.. مرسی بابت ترجمه

آب

[گل]