غرقه در شط شکر

Farce/ Mock/ Burlesque/ Humor/ Parody/ Sham/ Travesty/ Lampoon/ Ridicule/ Hudibras/ Caricature/ Takeoff/ Satire/ Joke/ Kid/ Slapstick/ Humor/ Prank/ Comedy (high-low)/ Droll/ Make fun/ Phony/ Rag/ Tease/ Jeer/ Sneer/ Taunt/ Disdain/ Spoof/ Jape/ Quip/ Sally/ Wiggery/ Wisecrack/ Wit/ Gibe/ Scoff...

خب گیریم که همه ی سواد عربیت رو به خدمت گرفتی و یکیشون رو "طنز"، "هجو" یا "هزل" ترجمه کردی، جای یکیشون "مسخره کردن"، یکیشون "به استهزا کشاندن"، یکی دیگه "دست انداختن"، و جای اون یکی هم "شوخی کردن" نوشتی، بقیه رو می خوای چیکار کنی؟

*فارسی شکر است

/ 20 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
داروگ

در ضمن.. به نظر من هم فارسی شکر است .. شکر خیلی شیرینی هم هست (است[نیشخند])

شیما

ایراد از فارسی نیست که. ایراد از انگلیسیه که بیکارن انقدر کلمه درست میکنن. واااالله

نسیم

شما هرجور که دوست داری عمل کن

رویا

مشکل انجاس که ادم با همین چند تا کلمه فارسیش هم مشکل داره وای به روزی که قرار باشه انگلیش بکونی تو مغزت.

نازلی

بعد می ری موهات و می تراشی[نیشخند]

ماندا

واقعن با این همه معنی خوب خوب شیر و. شکر بقیه رو میخوام چیکار آخه ؟؟!!

لیلی..

امتحان شکر داری عرفان جان؟؟

آرمان آریایی

سلام..اینجاست که باید به ائمه متوسل شد...به امید فردای روشن برای من، تو و تمام مردم دنیا