18

 

من اینجا باران دارم

تو آنجا چتر

و دنیای من

تا بوده همین بوده.

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
رضا

وصل وهجران مسأله این است ...

رویا

18 یعنی یه عشق مدل عشقای 18 سالگی؟( از نوع خلوص)

شاپرک

سکوت

نسیم

تا بوده همين بوده...