فوتی بر صفحات یک وبلاگ خاک گرفته

دیر به دیر می نویسم . این ناراحتم نمی کند . زندگی اگر سپری نشود ، خیال می شود و آه می شود و غم های مواج می شود و جمله های هر روز . وقتی هر روز " باید " کلمه ها را بچینی کنار هم ، یعنی زندگیت پر از جای خالیست ، جای خالی وقوع افعال !

از اینجا

/ 9 نظر / 3 بازدید
آرزو

همین جای خالی ها یعنی چکه چکه زندگی...

امیرحسین

دیر به دیر می نویسد ولی معرکه می نویسد عوضش

کتایون

اگر سپری بشود هم باز آه و خیالی بیش نیست. . میگم عرفان اون هولناکی شو تو درک کردی فقط...

North Star

وقتی که نشود بنویسی، دل می گوید که سراسر... است.

گل تن

وختی روی سایلنت می مانم نمی توانم برای کلمات ناگفته حرف بزنم

سی دو

چرا من اولذعنوان خوندم فوت به معنای مردن

سی دو

ژس تو برعکس من فکر میکنی تو این یک مورد . من همیشه گفته ام که اگر دنیای واقعی ام خوب و به مراد شود دیگر با این دنیای مجازی کاری نخواهم داشت .

نازلی

چه جالب منم دیشب داشتم به این موضوع فکر می کردم

elham*

جای خالی وقوع افعال .,