زلزله

بعضی وقت‌ها به بازماندگان زلزله‌ حسادت می‌کنم از این نظر که احتمالن هیچ قوم و خویش پیزوری‌ای برایشان باقی نمانده.    
/ 0 نظر / 22 بازدید

نبشتن

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻤﻴﻨﻮﻳﺴﻢ. ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ. ﻭﻗﺘﯽ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید
اسفند 91
54 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
15 پست
مرداد 91
26 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
10 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
9 پست
مهر 89
11 پست
شهریور 89
9 پست
مرداد 89
10 پست
تیر 89
9 پست
خرداد 89
12 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
11 پست
مهر 88
15 پست
شهریور 88
14 پست
مرداد 88
15 پست
تیر 88
16 پست
خرداد 88
11 پست
اسفند 87
17 پست
بهمن 87
24 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
11 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
12 پست
مرداد 87
14 پست
تیر 87
12 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
8 پست
دی 86
9 پست
آذر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
8 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
8 پست