171

تو اناری،
من خرما،
قسمتِ تو
شعر و یلدا
نصیبِ من
تموز و عزا
و عدالت شاید
سردخانه‌ای باشد
ورای تبعیضِ فصل‌ها 

/ 20 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا

کجایین شما؟[منتظر]

دریا

البته ببخشیدا!!ولی غیبت بیشتر از سه جلسه مجاز نیست

دریا

وقتی دل میگیره .شعراتون تسکین دل میشه.اما با این غیبتهای طولانی و...چه باید کرد..باید مثل شعراتون دلتنگ شد؟

فریبا

دارم بهش فکر می کنم... به انار...به خرما...به شعر...یلدا...تموز...عزا...فصل ها...تبعیض...سردخانه...عدالت...

فریبا

و یاد شاملو می افتم: ایکاش عدالتی در کار بود

فریبا

و صدای نامجو می پیچه تو گوشم: ایکاش داوری ای داوری ای داوری ای در کار در کار در کار بود....

فریبا

عرفان!

فریبا

انگار فرقی نمی کنه انار بودن و خرما بودن...

عرفان

ای کاش قضاوتی در کار بود...