استاد

دارم فکر میکنم اگر خود حضرت حافظ ، این غزلش را با صدای استاد شجریان میشنید چه حالی پیدا میکرد...

 

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت            

                                          آری به اتفاق جهان می​توان گرفت
افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع              

                                       شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
زین آتش نهفته که در سینه من است             

                                 خورشید شعله​ایست که در آسمان گرفت
می​خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست  

                                        از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت
آسوده بر کنار
،چو پرگار می​شدم                

                                        دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت
آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت    

                                  کآتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت
خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان     

                                          زین فتنه​ها که دامن آخرزمان گرفت
می خور که هر که آخر کار جهان بدید          

                                        از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت
بر برگ گل به خون شقایق نوشته​اند     

                             کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت
حافظ چو آب لطف ز نظم تو می​چکد       

                                حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

/ 6 نظر / 5 بازدید
ghazal

شجريان سعی مي کنه به اون رند عاشق آرمانی حافظ نزديک بشه .شايد اخلاقياتش به اين حرف ها نخوره ولی صدايش و درکش از شعر من را می بره به ملکوت و هپروت .چه عاشق است که فرياد درد ناک اش نيست؟/چه مجلس است که از آن های و هو نمی آيد؟/

شهرزاد

من که بهش گوش نکردم، حالا اين يعنی تعريف از شجريان يا آنتی تعريف از اين استاد ضعیف اخلاق؟

mehdi gold

سلامبرعرفان. مجبور شدم حتما سری به آلبوم های شجريان بزنم و اين آهنگ رو گوش کنم! راستی حوصله پيدا کردی! درسها رو چی ميخونی يا ...

nooshin

شعرش قشنگه اما صوتيش رو نشنيدم .

گلی

نمی دونم!شايد يه شعر هم در وصف شجريان می گفت!!!!