ای کاش کشیده ای در کار بود

خیلی وقته سرم را مثل کبک کرده ام زیر برف، هوای بیرون آمدن هم ندارم!

 

/ 10 نظر / 3 بازدید
آب

[ناراحت]

داروگ

کشیـــــــــــــــــــــــده ه ه ه ه ه ه ه ه پاشو الان بی زحمت [نیشخند]

گندم

اونجا یعنی حالا خیلی خوش می گذره؟

ماندا

خوب که نیست ولی از سر به هوایی اینروزا که به باد میره آخرش بهتره!

کتایون

کشیده هم می رسد یکی از همین روز ها[لبخند]

شیما

باشه، فقط مواظب باش سرما نخوری!