اشغال

اسرائیل باش
تمام تنم را اشغال کن
و هرگز به مرزهای ١٩۶٧ بازنگرد

 

ابک

/ 2 نظر / 98 بازدید
کسی که وطنش اشغال شده!

--------------------

امیر

اسراییل هم که باشم تمام تنت هم در تصرفم باشد اما سنگ چشمان فلسطینی ات را چه کنم؟