تابستان

این‌جا از توی آسفالت خیابان، بخار بلند می‌شود. چند روز دیگر بگذرد آسفالت‌ها مثل ژله نرم می‌شوند زیر پا. ما می‌نشینیم زیر کولری که پوشالش را تازه عوض کرده‌ایم و دیالکتیک نخود و لوبیا را بلغور می‌کنیم.‏ شبها هوا کمی خنک‌تر می‌شود. اما وقتی شهر دلگیر است، خنکی هم به کار آدم نمی‌آید. می‌گویند هندوانه اگر خنک باشد، دل را باز می‌کند.‌‏ خوشبختانه این‌جا هنوز هندوانه به وفور یافت می‌شود.‏
/ 0 نظر / 3 بازدید