پرنده

 

رفتن،

کابوسِ هر که می ماند

فرجام هر که می آید

درخت نیستم

می روم

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
نسیم

کجا با این عجله؟ بودی حالا [چشمک]

کیوان

کف دستانم خطی ست... که رمالان را عاجز کرده...

شیما

به کجا چنین شتابان؟؟؟