زندگی

میگم:  دو روزه زندگیم به کل مختل شده...

 

میگه: واسه چی؟ طوری شده؟

 

میگم: به خاطر قطع شدن اینترنت دیگه..

 

میگه: زندگی ای که با قطع شدن اینترنت مختل بشه باید....

 

میگم: آره والا.. راستم میگی

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید