معمای چمدان

وضعیت خنده داری است این که چمدانت را بگذاری گوشه‌ی اتاق و ندانی که آخر بازش خواهی کرد یا باید برش داری و بروی؛ معمای پیچیده‌ایست این معمای چمدان؛ می‌مانم؟ می‌روم؟ می‌خواهم بروم؟ نمیخواهم بروم؟ باید بروم؟ نباید بروم؟ تعمیم دهید این سردرگمی را به رابطه‌های انسانی. به لبخندهایی که می‌زنید، سلام هایی که می‌کنید؛ باور کنید یا نه، سلام یک مسافر با سلام یک مقیم کلی توفیر دارد. لبخند یک مسافر هم. قبول کنید یا نه بلاتکلیفی حال خنده‌داری است: کمدی؛ از آن کمدی‌های سیاه روزگار..‏

/ 4 نظر / 4 بازدید
کلاغ سپید

آخ جون بالاخره یه وبلاگ نویس قدیمی!!البته بازم من پیر ترم ها[نیشخند] از این چمدون ها من هم دارم, اما شکل بغضه در ابعاد چمدون, نه میشه بازش کرد و نه میشه قورتش داد.

روزنویس

اما من این روزها همه اش دلم میخواهد بروم اصلن تصمیمم را گرفته ام که بروم... فقط مشکل اینجاس که نمیدانم کجا؟ مشکل اینجاست که جایی ندارم برای رفتن!!!

بلا تکلیفی کمدیه سیاهی ست. بلا تکلیفی تراژدی ست...

ذریا

یادم رفت اسممو ینویسم. بلا تکلیفی کمدیه سیاهی ست. بلا تکلیفی تراژدی ست...