روشن

احساس می‌کنم اولین شعری که بشر گفته در فراق بوده. گریه قبل از خنده کشف شده. ‏من اگر در عصر حجر بودم، هنگام تراشیدن چوب برای ساختن نیزه، با واژه‌های همان عصر، چیزی که می‌گفتم این بود. 
جان به در می‌برد شکار
نیزه‌ام خطا خواهد رفت
من دلتنگم

روشن

/ 2 نظر / 49 بازدید
شاید خودم

فراق یا فراغ؟