فیل.تر محبت

همین یکی دو سال پیش بود که در پی به ستوه آمدن از مشاجرات لفظی و زخم زبانهایی که در خانه به هم می زدیم با حضرت ابوی طی جلسه ای نشستیم و در پی چاره جویی بر آمدیم، در خود جلسه که من راه حلی برای ارائه کردن پیدا نکردم، اما بعد از چند روز به ذهنم رسید که برای حرفهایی که بناست از دهانمون خارج شوند، فیل.تری تعبیه کنیم،کارکرد این فیل.تر هم از این قرار بود که هیچ حرفی از دهانمان خارج نشود مگر اینکه محبت زا باشد و اساسا اگر ماهیت حرف محبت بردار نیست به واسطه ی آن فیل.تر برایش با تغییر لحنی، چسباندن پیشوندی، پسوندی، چیزی لباسی از محبت بدوزیم و بعد حرف رو به زبان بیاوریم. اسم فیل.تر رو هم گذاشته بودیم «فیل.تر محبت». القصه که در ان برهه فیل.تر محبت را نصب کردیم و انصافا خیلی هم خوب جواب گرفتیم؛ حالا که باز اوضاع خانه کمی تا قسمتی قمر در عقرب شده، حالا که دوباره یادمان رفته که «ما برای وصل کردن آمده ایم» به سرمان زده فیل.تر محبت را باز از گنجه بیرون بیاوریم، خاکش رو خوب بروبیم و روابط را با آن تحکیم کنیم. فقط باید در این بین یادمان باشد که این کار را صرفا برای خاطر دل خودمان انجام می دهیم، برای آرامش شخصی و ابدا برای استفاده از «فیل.تر محبت» منتی بر دیگران نیست. فیل.تر محبت را شما هم امتحان کنید، جواب می دهد!

پی نوشت 1: به نظر شما ابتلا به آلرژی فصلی در یک کشور تک فصل استوایی زیادی مضحک نیست؟

پی نوشت ٢: شنیدن صدای این آقا بعد از مدتها از پشت تلفن لذتی داشت که در وصف نگنجد.

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
رضا

آی قربونت برم ... چه پست قشنگی ... خیلی باحال بود ... دمتون گرم ....

رضا

استفاده کردیم قربان ...

نسیم

خوب من چی کار کنم که با این پستهات هی یاد یه چیزهایی می افتم. یاد یه قصه افتادم که مادربزرگ مادرم تعریف می کرد درباره یه زن که با محبت به یه شیر اونو رام خودش می کنه. محبت همیشه جواب می ده

امیرحسین

یادم باشد منبر بروم یکبار که چرا پدران و پسران در این جنگ دایمی اند و در این تضاد دایم...من هنوز خودم نمی توانم چهار کلمه حرف جدی بزنم با پدرم و کارمان به جرو بحث نکشد

کتایون

منو ببین! دارم فکر می کنم فیلتر خاک گرفته رو هر چقدر هم تمیز کنی بازم آدم دلش نمیاد استفاده کنه!! اینجور فیلتر ها باید یکبار مصرف باشند. [نیشخند]

roya

تا آنجا که من میدونم محبت شما فیلتری نبوده.همیشه ساری وجاری.

سیدو

چه اسمی روش گذاشته بودی ، عرفان . به امیر ، فک کنم دخترا هم با پدراشون از همین دست مشکلات دارند.